E-mail továbbítás, másolat küldés

A postafiókba érkező levelekről másolatot tudunk küldeni egy másik E-mail címre, vagy tovább tudjuk azt küldeni.
Másolat küldésnél a levél egy példánya benne marad a postafiókban, míg továbbításnál a postafiókban nem marad másolat a továbbított levélről.
pl. Másolat küldhető a mobil szolgáltató által megadott E-mail címre, melyről SMS értesítést kaphatunk.